câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Nếu bạn không hài lòng với sản phẩm thì sao?

Bản thảo thiết kế bao gồm các chi tiết khác nhau có thể được sửa đổi mà không làm mất đi lợi ích của cả hai bên.

Nếu tôi không hài lòng với sản phẩm sau khi hoàn thành thì sao?

Nó có thể được tạo lại, nhưng chi phí do khách hàng thanh toán.

Yêu cầu đóng gói

Nếu khách hàng có yêu cầu đóng gói, chúng tôi có thể theo yêu cầu của khách hàng để đóng gói.Nếu không, mặc định bao bì của chúng tôi.

Cài đặt thế nào

Đừng lo lắng.Các video cài đặt được cung cấp để hướng dẫn bạn cách cài đặt.

Điều gì về thời gian vận chuyển?

Giao hàng đúng hẹn, không xảy ra tai nạn (trừ trường hợp tai nạn đặc biệt, thiên tai và các rủi ro bất khả kháng khác)

Nếu tìm thấy thiệt hại cho hàng hóa sau khi nhận được chúng thì sao?

Chúng tôi sẽ mua bảo hiểm cho mỗi lô hàng.Trong trường hợp hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, các yêu cầu bồi thường sẽ được tích cực theo đuổi với công ty bảo hiểm.